OPERATIONER MELLAN MONOMER

Nyckelord - Bokstavlig beräkning, monomer, polynomer, operationer mellan monomer och polynomer.

Syfte - Att förstå representationen av monomer och polynomer.

Didaktiskt material - En bunt A4-papper, stora markeringspennor, två olikfärgade tunikor, musik.

Beskrivning - Instruktören delar upp grupperna i undergrupper om 3 till 5 personer beroende på kraven.

Varje undergrupp bestämmer vilken operation bland två monomer som de ska representera. Deltagarna blir monomer enligt de regler som beskrivs i aktiviteten ”Representation av monomer och polynomer”. När det väl har bestämts vilken operation som ska representeras (t.ex. 3X + 4 + 2X) och passagerna för att komma fram till lösningen förstås, bestämmer varje undergrupp sitt sammanhang (historisk era, filmgenre, osv.) och väljer ett ljudspår. Varje undergrupp iscensätter den valda operationen, karakteriserar den med utgångspunkt i miljön och ljudspåret, för att sedan komma fram till lösningen. Föreställningarna kräver en tyst scen där varje monom personifieras genom sitt eget sätt att flytta på sig och reagera. I och med mötet mellan de två monomerna sker utförandet av operationen. Instruktören delar upp utrymmet i två områden: scen och publik. Varje grupp presenterar sin egen operation för sina klasskamrater. Tidsåtgång - Minst 1 timme.

Variationer - Samma struktur kan användas för att representera produkter.