NUMARALAR

Anahtar Kelimeler - Sayma.

Amaç - Eğitim katılımcılarını yerel dilde sayıların kullanılmasına yönelik oyun ve sayılarla olaya aşina etmek.

Açıklama - Grup bir daire şeklinde durur. Eğitmen, hayali bir topu fırlatmaktan oluşan oyuna başlar. Atmadan önce, katılımcı atmak istediği sınıf arkadaşıyla göz teması kurmalıdır. Göz teması kurulduktan sonra, topu alacak olan sınıf arkadaşı yönünde yatay olarak ellerini çırpmak suretiyle top atılır. Atış sırasında, ilk atıştan başlayarak, 1’den 10’a ve sonra geriye doğru, 10’dan 1’e kadar sayılır. Her hata yapıldığında, grup tekrar 1’den başlamak zorundadır. Oyun, katılımcılar hata yapmadan 1’den 10’a ve tekrar geri saymayı başardıklarında sona erer.

Süre - varyasyonlara bağlı olarak en az 10 dakika.

Varyasyonlar - 5 ve 10 rakamları yerine kişi isimleri söylenilebilir. 3 ve 7 sayıları yerine kişi bir tür meyve söyleyebilir. Bir başka muhtemel varyasyon, 1’in katları yerine 2 veya 3, vs. sayılarının katlarını kullanmaktır. Bu varyasyonların tümü, grubun daha fazla bilgi edinmesiyle oyunu daha karmaşık hale getirmek için birleştirilebilir.