ÇARPANLARA AYŞRMA

Anahtar Kelimeler - Sayılar, sayıları sunma, sayma.

Amaç - Sayılarla tanışma, sayıları başka bir dilde öğrenme.

Önkoşul - Sayıları öğrenmek, nasıl sayılacağını bilmek.

Didaktik materyaller - Günlük olarak kullanılan çeşitli nesneler, müzik.

Açıklama - Eğitmen, sal olarak adlandırılan bir çalışma alanını tanımlar. Eğitmen, tanımlanan alanın içine günlük olarak kullanılan bazı nesneleri yerleştirir: yastıklar, çalışma kitapları, kalemler, sandalyeler. Katılımcılar, alanın içinde eşit olarak dağılmaya çalışarak salın çevresi boyunca yürürler.

Eğitmen katılımcılara durma ve gitme emirleriyle veya perküsyon enstrümanı veya müzik parçası ile sözlü olarak rehberlik edebilir: Müzik çalarken katılımcılar yürür, müzik durduğunda eğitmen herhangi bir sayıyı ifade edecek şekilde “N” der ve katılımcılar alt gruplarını oluşturmak zorundadırlar. N sayıda insan birbirlerine sarılarak bu alt grupları oluşturur. Bazı katılımcılar bir grubu N sayıya ulaştıramayabilir çünkü sınıf arkadaşları zaten gereken sayıda katılımcıyla birleşmişlerdir. Bu durumda, kayıp kişileri yerdeki nesnelerle değiştirerek N sayısına ulaşmaya çalışılınmalıdır.

Örneğin - Eğitmen müziği durdurduğunda veya “dur” ve “sayı 8” dediğinde, katılımcılar, insanlardan veya nesnelerden oluşan toplamda 8 ögelik küçük gruplar oluşturmalıdır.

Süre - En az 20 dakika.

Varyasyonlar - Müzik durduğunda, eğitmen katılımcılardan bir matematik hesaplamasının sonuçlarına göre alt gruplar oluşturmasını isteyebilir.

Örneğin. - “(30/15) x 3 kişilik alt grup oluşturun.”