SAYŞLARŞ SŞRALAMA

Anahtar kelimeler - Sıralama.

Amaç - Sayıların küçüklük büyüklük değerlerini anlama.

Önkoşul - Yerel dilde 0’dan 10’a kadar saymayı bilmek.

Açıklama - Eğitmen sahne olarak kullanılacak bir alanı tanımlar. Maskeleme bandı veya benzer bir şey kullanarak, sahnenin genişliği sırasıyla, birler, onlar, yüzler ve binlerle temsil edilen dört eşit parçaya bölünür.

Katılımcılara, somut bir eylemi konuşmadan tek tek (örneğin yemek, kazma…) 4 farklı şekilde, küçükten büyüğe doğru nasıl sıralayacaklarını bulmak için 5 dakika verilir.

Daha sonra, her katılımcı, alandan başlayarak birler, onlar, yüzler ve binleri kullanarak eylemlerini gösterecektir. Her geçit, eylemin bir öncekinden daha büyük olmasını gerektirir. Hareket mümkün olduğu kadar çok bir sahneden diğerine geçişte büyümeyi göstermeye çalışırken, yapılan hareketler yoğunluk, efektler vb. yoluyla büyütüle bilir.

Süre - Yaklaşık 30 dakika.

Gözlemler - Grubun tiyatro ile belirli bir yakınlığa sahip olması ve katılımcıların kendilerini sınıf arkadaşlarının önünde sergilemekten duydukları utançtan kurtulmaları durumunda bu etkinlik çok iyi sonuç verir.