TOPLAMA

Anahtar kelimeler - toplama, dört işlem.

Amaç - toplama mekaniğini anlamak.

Önkoşul - Yerel dilde nasıl sayılacağını bilmek.

Didaktik materyaller - Müzik.

Açıklama - Sal biçimi kullanılıyor (önceki aktivitelere bakın). Katılımcılar salın mekaniğini içselleştirdikten sonra, eğitmen durması için sinyal verdiğinde, katılımcılardan birbirleriyle iziksel temas halinde olan 2, 3 veya 4 kişilik gruplar oluşturmasını ister (vücudun hangi kısmı olabilir belirtilmelidir). Eğitmenler devam sinyalini verince (ya da müziğin başlangıcında) oluşan alt gruplar, yaptıkları temasları kaybetmeden boş alanda tekrar yürümeye başlarlar. Bir sonraki durakta, eğitmen alt grupların N kişi daha fazla gruplar oluşturmasını ister ve alt grupların hangi kombinasyonu kullanacağının anlaşılması katılımcılara bırakır.

Örneğin - Grubun 19 katılımcıdan oluştuğunu varsayalım. İlk durakta 6 alt grup 2, 3, 3, 3, 4 ve 4 kişiden oluşmaktadır.

Alt gruplar tekrar yürümeye başlar ve ikinci durakta eğitmen onlardan 10 kişilik gruplar oluşturmasını ister. Bu noktada, katılımcılar 2, 4 ve 4 gruplarını veya 3, 3 ve 4 gruplarını birbirine bağlamaya karar verebilir. Operasyonun doğru olduğundan emin olduktan sonra katılımcılar kopar ve yeni bir tur için hazır alanda tekrar yürümeye başlarlar.

Süre - Yaklaşık 30 dakika.

Varyasyonlar - Katılımcılar oyunun işleyişinden emin olduklarında, alt grupların ve son grubun konuşmadan oluşturulmaları istenebilir.

Gözlemler - Bu aktivite, grup iziksel temas halinde rahatsa verimli olur.