FRAKSİYONLAR

Anahtar Kelimeler - Kesirler.

Amaç - Eğitim katılımcıları basit kesirler tanımak için.

Önkoşul - Yerel dilde 1’den 10’a kadar saymayı bilmek.

Açıklama - Sal formatı kullanılıyor (yukarıdaki aktiviteye bakınız). Katılımcılar sal mekanizmasını anladıklarında, durma anında eğitmen katılımcılardan iziksel olarak temas halinde olan N kişilik gruplar oluşturmasını isteyecektir (vücudun hangi kısmı olduğuna dair bir gösterge verilebilir). Eğitmen gittiğinde (ya da müzik başladığında) birlikte düzenlenmiş olan N gruplarının alt grupları, yapılan temasları kaybetmeden boş alanda yürümeye devam ederler. Bir sonraki durakta eğitmen, her gruptaki katılımcıların bir nesneyi/ hayvanı / kişiyi canlandırmasını isteyecektir.

Örneğin - 4 kişilik alt gruplar oluşturulmuştur: Her bir grubun 1 / 4’ü top haline dönüşür, grubun 2 / 4’ü tavuğa dönüşür ve grubun 6 / 8’i bir kitaba dönüşür. Bu şekilde dönüştürülen gruplar temas kaybetmeden boş alanda hareket etmeye devam ederler. Bir sonraki durak gruplar ayrılır ve katılımcılar tek başlarına hareket etmeye geri dönerler.

Süre - En az 15 dakika.